Preguntem si Puig ha demanat la compatibilitat de les tasques que realitza per la seva empresa, amb la dedicació exclusiva que té reconeguda a l’EMD

Aquest és l’escrit que hem enviat a l’EMD. Registre d’Entrada 2146 de 300513, i que a dia 270613 encara no ens han contestat.

EMD DE VALLDOREIX Sra. Imma Foraster Secretària General -Interventora                                           Valldoreix, 30 maig 2013                                                                                                                                                                                                                                          

Senyora,

A Valldoreix és conegut que el President Sr. Puig té un negoci familiar des de fa molt temps: Instal·lacions Josep Puig, S.L.  domiciliada en el mateix domicili particular, i que ha seguit exercint la seva professió relacionada amb la lampisteria i la fontaneria a partir de la seva incorporació a l’EMD com a President segons diversos veïns que manifesten haver requerit i obtingut els seus serveis durant aquest període, en diferents franges horàries.

Les dades de la empresa Instal·lacions Josep Puig, S.L. es mantenen en la pagina Web de l’EMD, consultada avui 30 de maig. (acompanyem la impressió de dita informació).

Hem llegit els acords del Ple de 28/6/2011, i veiem que el President  exerceix les seves responsabilitats públiques amb dedicació exclusiva i amb unes retribucions fixes anuals de 43.710€. Desconeixem quina és la quantitat actual en cas que s’hagin aplicat augments. Li preguem informació al respecte.

L’Article 65 del ROM, que es va passar en la sessió del Consell de la Vila del proppassat mes de gener (suposem que coincideix amb l’aprovat en el Ple de 23/05/13), quan parla de la dedicació exclusiva d’un càrrec públic de  l’EMD diu que “aquesta exigirà  la dedicació preferent a les tasques pròpies del  càrrec públic, sense perjudici d’altres ocupacions marginals, que en qualsevol cas, no podran causar detriment a la seva dedicació pública, i que en el cas que aquestes ocupacions siguin remunerades, es requerirà una declaració formal de compatibilitat per part del Plenari”.

La Llei estatal 53/1984 de 26/11 i el Decret 214/1990 de 30/7 (art 337) també determinen, entre altres,  que per a l’exercici de la segona activitat és indispensable l’autorització prèvia i expressa de la compatibilitat.

Per tal de disposar de dades que avalin la legalitat, l’ètica pública i la conducta íntegre dels representants de l’EMD, li preguem que ens informi si el Ple de l’EMD ha considerat compatible la dedicació exclusiva del Sr. Puig a l’EMD amb la dedicació a la seva empresa familiar, perquè no en tenim constància.

Respecte l’acord d’aprovació de la dedicació exclusiva del Sr. Puig, hem apreciat que no s’hi fa constar la jornada i horaris habituals de dita dedicació, fet que al nostre entendre no permet el control de l’exigència de la dedicació preferent a l’EMD, ni valorar si la seva activitat privada és o no marginal. Entenem que això ha de dificultar l’estimació objectiva sobre el compliment d’unes normatives que sembla que no deixen dubtes sobre  que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la seva dedicació  en l’exercici del càrrec públic. Desconeixem quin és l’òrgan encarregat de supervisar-ho. Li agrairem també informació al respecte.

Per altra banda, voldríem saber si el Sr. Puig ha fet constar en la seva Declaració d’Interessos “les activitats privades que li puguin proporcionar ingressos o afectin a l’àmbit de competències” segons estableix l’art. 75.5 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases del Règim local. I en aquest sentit, i considerant  que aquesta declaració és pública li preguem que ens digui com i on podem consultar el Registre d’Interessos de la Corporació.

Li avancem les nostres disculpes si hem fet una interpretació errònia de la legislació que regula el règim d’incompatibilitats dels càrrecs públics, i igualment en el cas que se’ns hagi passat per alt l’aprovació de la compatibilitat del Sr. Puig per exercir la seva activitat professional amb la seva dedicació exclusiva a l’EMD, perquè de moment la única dada que disposem és allò que consta en l’acord plenari del 2011 d’aprovació de la dedicació exclusiva del President.   

Pendent de la seva resposta. Atentament,

Plataforma ciutadana Gent per Valldoreix (GxV)

Aquesta entrada ha esta publicada en Notícies, Valldoreix. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una comentari en l'entrada: Preguntem si Puig ha demanat la compatibilitat de les tasques que realitza per la seva empresa, amb la dedicació exclusiva que té reconeguda a l’EMD

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.