Al·legacions al Pla d’Equipaments de l’EMD

Gent per Valldoreix ha presentat les següents al·legacions:

PROPOSEM que en totes les actuacions del Pla d’equipaments es determini si són a curt, mig, o llarg termini, especificant el vano de temps de cada tram,  i faci una estimació del final d’obra. I concreti quines seran les administracions implicades, en el cas que algun dels tràmits siguin de competència d’altres administracions.

NOVA ESCOLA DE MUSICA

No entenem que el 1r equipament que vol fer el govern de l’EMD en quasi 12 anys sigui per una  NOVA escola de musica, quan l’existent només te el 30% d’alumnes de Valldoreix. Aquesta NOVA escola de musica que l’EMD pretén que tingui un abast de tot el municipi de Sant Cugat, haurà d’estar acordada, participada, i amb la inversió compartida entre l’emd i l’Ajuntament. No tenim constància que aquest acord s’hagi produït.

El govern de l’EMD tampoc pot tirar endavant aquest equipament, que qualifica “de 1a prioritat” quan no ha estat objecte de participació ciutadana. El govern de Valldoreix ha de prioritzar els equipaments i serveis adreçats principalment als Valldoreixencs.

DEMANEM.- LA REVERSIÓ O PARALITZACIÓ DELS TRÀMITS QUE HA INICIAT L’EMD PER LA  CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA DE MUSICA, ”D’ÀMBIT DE TOT EL MUNICIPI DE ST. CUGAT”,  FINS QUE HI HAGI UN ACORD AMB L’AJUNTAMENT, SI ÉS EL CAS. I HAGI ACABAT EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUE AVALI L’INTERÈS GENERAL D’AQUESTA ACTUACIÓ.

AUDITORI

Comprovem que aquest no apareix en el document PE 2022, quan les entitats i associacions tenen el compromís del President de l’EMD per construir aquest equipament.

DEMANEM.- QUE L’AUDITORI S’INCLOGUI EN EL PLA D’EQUIPAMENTS. QUE ES PROGRAMI AL COSTAT DE LA SEU DE LA CASA DE LA VILA I DE LA ESCOLA DE MUSICA, AMB PREVISIÓ A CURT TERMINI. CONSIDERANT LA NECESSITAT I OPORTUNITAT, I ATÈS QUE EL PLA URBANISTIC JA ESTA APROVAT.

CENTRALITAT

En el document PE. La Diputació diu: “Un Centre cultural polivalent es un equipament de caràcter territorial, activitat social i cultural prioritària i diversificada, activitats de difusió, formació i creació en àmbits de la cultura i dinamització de les entitats, espais de trobada comunicació i formació, creadors de xarxa social i educativa. El públic ha de tenir accés lliure a l’equipament i a la major part de les activitats”

No dona lloc a dubtes, aquesta ha de ser la 1a prioritat. Les infraestructures culturals i socials de la Plaça del Casal de cultura, pateixen de males condicions estructurals, amb superfícies i aforaments que es van pensar en el nombre d’habitants dels anys 60, amb problemes d’aïllaments, humitats etc. I la Nau de cultura es va instal·lar de manera provisional l’any 2005 per cobrir les necessitats culturals del moment, en el període de durada de les obres de soterrament de les torres d’Alta Tensió, que es van acabar el 2014.

Equipaments sòcio-culturals

PROPOSEM que s’inclogui en el document PE, una estimació de la durada dels tràmits indicats, i de les administracions implicades:

  1. “Illa 7b)  Modificació puntual PGM per ordenar l’habitatge social i locals comercials

Estimació temps/actuació: Llarg termini (Illa 7B)” (?)

  • “Illa 7a) (zona Plaça del Casal de cultura) Redacció del Pla Especial d’ordenació volumètrica  i assignació d’usos.

DEMANEM.  LA CONSIDERACIÓ DE MÀXIMA PRIORITAT PER LES ACTUACIONS PREVISTES A LA PLAÇA DEL CASAL DE CULTURA (ILLA 7A), AMB EQUIPAMENTS SÒCIO-CULTURALS DIGNES DE L’ÈPOCA ACTUAL, I ADAPTADES AL NOMBRE ACTUAL D’HABITANTS DE VALLDOREIX.

Mercat Municipal

Considerem que un Mercat municipal de 800m2, te poc futur si no s’acompanya d’un supermercat, (com es pot veure en els mercats d’arreu), cosa que no és possible en aquesta superfície. Un mercat municipal sense aparcament propi, considerant la propera i important oferta comercial del municipi, tampoc té un bon pronòstic.

Cal considerar de manera molt especial el perjudici que pot representar un Mercat municipal pel comerç existent i consolidat a Valldoreix, que dona un bon servei descentralitzat. Perjudicaria també al Mercadet dels dissabtes.

PROPOSEM.  Substituir el Mercat municipal per alguns locals destinats a altres activitats comercials.

APARCAMENT

(no previst en el document PE 22. Plaça de la Centralitat)

PROPOSEM que el Pla d’equipaments contempli un aparcament que doni servei als usuaris dels diferents equipaments culturals, socials i comercials que es preveuen en el document PE a la Plaça de la Centralitat.

CENTRE DE DIA / NOVA BIBLIOTECA

PROPOSEM que tant el Centre de dia com la nova Biblioteca s’ubiquin en els terrenys de la Pl del Casal de Cultura, més a prop del Casal de gent gran.

ARXIU MUNICIPAL / MUSEU

PROPOSEM que ambdós equipaments s’ubiquin a la zona de la seu de l’EMD

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Veiem que el document PE no te una previsió de nous equipaments esportius viables a curt/mig termini. L’equipament esportiu a l’aire lliure a la Rbla MJV/Pg Pensament té una Sentencia judicial que anul·la la modificació PGM. I els terrenys de l’antic camp de futbol l’ACA els considera inundables.

DEMANEM A L’EMD UNA PROPOSTA VIABLE PER DOTAR VALLDOREIX AMB UN EQUIPAMENT ESPORTIU A L’AIRE LLIURE. A MÉS DE NEGOCIAR AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT LA GESTIÓ DEL POLIESPORTIU DE VALLDOREIX.

CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMESTICS (Pol. Industrial Can Calopa)

EL DOCUMENT PE QUALIFICA DE PROVISIONAL AQUEST EQUIPAMENT. En cap cas el Govern de l’EMD pot renunciar a un servei arrelat des de fa molts anys, portat principalment i de manera excel·lent per voluntari@s, que no només s’encarreguen de la recollida dels animals abandonats, si no de la seva cura i acompanyament, i gestiona l’apadrinament, i especialment d’aquelles mascotes de persones grans de Valldoreix quan aquestes traspassen, possibilitant que els animals siguin acollits per veïns de Valldoreix, i que es quedin en el territori que coneixen.

DEMANEM,  QUE ES TREGUI DEL DOCUMENT LA CONSIDERACIÓ DE -PROVISIONAL- DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS ABANDONAT DE VALLDOREIX.

PL. ESTACIO

“Objectiu. Generació d’un pol urbà entorn estació.”

PROPOSEM que s’incorpori en aquest apartat una estimació del temps aproximat de començament i acabament dels tràmits pendents que s’indiquen en el document PE. 1-Redacció del Pla de Millora urbana / 2-Expropiacions / 3-Projecte de reparcel·lació i urbanització.), així com les administracions implicades.

CAN CADENA

PROPOSEM que s’incorpori a aquest apartat una estimació de començament i acabament dels tràmits pendents que s’indiquen en el document PE. 1- la Modificació del PGM per ajustar la ordenació urbanística d’aquest, i les administracions implicades. 2-  del Projecte de millora de la mobilitat.  3-  del Projecte d’Urbanització de l’aparcament.

SECTOR MAS FUSTER

PROPOSEM que incorporeu al document PE una estimació de començament i acabament de 1- la Modificació del PGM a l’àmbit del Vial d’Enllaç.  2- De l’Aprovació definitiva del Pla Urbanístic.

Valldoreix 12 maig 2022

En representació de les associacions:

Associació Gent per Valldoreix i

Associació de Veïns de la Serreta

Publicat dins de Valldoreix | Etiquetat com a , | Envia un comentari

GUANYEM VALLDOREIX

Benvolguts, benvolgudes veïns i veïnes,
A les municipals del 2015 GxVDX va treure uns bons resultats que malauradament no es van traduir en representants a l’EMD per que la nova llei electoral segueix pendent d’aprovació pel Parlament de Catalunya després de més de 10 anys de la seva presentació.
Aquest és el motiu pel qual enguany hem decidit formar part de la candidatura conjunta “Guanyem Valldoreix” que es presentarà a les properes eleccions municipals (maig 2019) al nostre poble, que ens pot permetre tenir-hi representants.
Pensem que la nostra transversalitat i l’experiència de molts de nosaltres a l’administració, combinada amb l’aire fresc que aportarà altra gent jove, preparada i compromesa amb el poble, que forma part d’aquesta Candidatura integrada per formacions polítiques i associacions veïnals, serà una bona aportació al nou govern si guanya aquesta opció conjunta.
El motiu? la nostra preocupació al llarg d’aquests darrers anys compartida per molta gent del poble, a la vista d’una EMD cada vegada més afeblida, que només se’n recorda de tots nosaltres quan s’apropen les eleccions i que repeteix promeses que va fer fa 8 anys i no ha complert com la de millorar la seguretat, incompliment que ara el desqualifica davant de noves promeses i discursos.
No veiem gens aconsellable que repeteixi el govern actual supeditat políticament al de St. Cugat, a qui li ha cedit competències i patrimoni públic, cada vegada amb menys activitat, molts dubtes sobre la rendibilitat, oportunitat i idoneïtat dels escassos projectes que s’han tirat endavant, com les costosíssimes obres de la Pl. de l’Estació o les que s’han començat davant de l’EMD; que tracta de manera desigual als veïns i veïnes, i amb una EMD que ha passat a tenir format de sucursal de l’Ajuntament, i que ni tant sols ens representa davant d’aquest en allò que ens afecta (ex. recollida d’escombraries, etc).
No és d’estranyar doncs que la gent posi en qüestió l’existència de l’EMD, per que per comprar i vendre terrenys no queda justificada l’existència d’un govern a Valldoreix.
Mala senyal el desequilibri generat entre el cost econòmic de mantenir un govern a Valldoreix i un mal servei al ciutadà com s’ha fet evident aquests darrers anys.
La manca de serietat també s’hi suma, no és acceptable que paguem al President de l’EMD una dedicació exclusiva per exercir la seva responsabilitat quan el veiem treballar per la seva empresa en els nostres domicilis.
Estem segurs que molts compartim que això s’ha d’aturar! Hi ha hagut massa esforços per aconseguir disposar d’una administració propera als valldoreixencs, que no volem perdre.
Aquesta és la nostra aspiració: Recuperar un govern fort, compromès, decidit, eficient, transparent i proper que vetlli pels nostres interessos i que ens atengui a tots i totes per igual, i que no cedeixi a interessos tercers.
El relleu dels polítics és molt aconsellable perquè això ajuda a que no s’enquistin maneres de fer que moltes vegades porten a l’acomodament, i a consolidar practiques i maneres de fer dubtoses i gens positives per l’interès general.
Després de les eleccions municipals Gent per Valldoreix continuarà essent la que és, una associació veïnal transversal compromesa amb Valldoreix, els seus veïns i veïnes, i no escatimarem esforços per mantenir el nostre poble amb la seva singularitat que la fa una de les millors viles per viure i gaudir d’un entorn privilegiat. I si guanya el canvi, aportarem feina i idees al proper nou govern municipal.
Apostem per un futur millor!!
Gent per Valldoreix, març 2019

Publicat dins de Valldoreix | Etiquetat com a | Envia un comentari

Volem parlar de SEGURETAT amb la EMD

La Associació Gent Per Valldoreix està alarmada per l’augment del robatoris a Valldoreix i hem demanat una reunió des de fa temps a la Presidenta accidental de la EMD i encara no hem rebut cap resposta.

Us seguirem informant després de la reunió.

 

Publicat dins de Valldoreix | Etiquetat com a , | Envia un comentari

El Síndic de Greuges demana la convocatòria del Consell de la Vila de Valldoreix

Donat que no vàrem rebre resposta a la petició feta al President de l’EMD perquè convoqués el Consell de la Vila, màxim òrgan de representació ciutadana, ens vàrem adreçar al Síndic de Greuges de Sant Cugat qui va demanar a la EMD per els motius per els quals no es complia amb el reglament del Consell de la Vila.

A continuació trobareu la carta que el Síndic a dirigit a l’EMD  demanat la convocatòria del Consell de la Vila, després de rebre les argumentacions de l’EMD:

Publicat dins de Notícies, QUE PROPOSEM, Valldoreix | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

Carta enviada al President de l’EMD per Gent per Valldoreix

Sr. Josep Puig, President EMD DE VALLDOREIX

(preguem es passi còpia de la Secretaria General)

Valldoreix   1 de maig 2017

Assumpte. Consell de la Vila

Senyor,

Des que es va conformar l’actual govern de l’EMD de Valldoreix com a resultat de les Eleccions Municipals del 2015, Vostè ha incomplert de manera reiterada el que determina el Reglament de participació ciutadana de Valldoreix. Primer incomplint  el Règim de sessions del Consell de la Vila -article 16, Secció 2a “El Consell es reunirà cada trimestre ..”. I un any i tres mesos després, quan va finalitzar la vigència dels càrrecs dels Consellers i Conselleres (setembre de 2016), no convocant a la ciutadania interessada en formar part de l’esmentat Òrgan.

Conseqüentment el mes de gener de 2017 tampoc es van fer efectius els nous càrrecs segons preveu l’art. 13.4, de la Secció 2a, referida al Consell de la Vila i a dit Reglament.

Així doncs han passat 8 mesos des de que Vostè  havia de fer la convocatòria per la renovació de càrrecs, impedint que el Consell de la Vila, òrgan reglat en el Reglament de participació ciutadana, s’hagi pogut reunir.

Portem doncs dos anys veient com aquesta administració no permet l’exercici de la participació ciutadana en el si del Consell de la Vila, incomplint l’esperit i les normes de la seva regulació.

L’esmentat Reglament diu en el seu  Preàmbul “que dit Reglament revela el compromís de l’EMD davant els ciutadans i ciutadanes per fomentar  la participació democràtica  i la Continua llegint

Publicat dins de Plataforma ciutadana, Valldoreix | Etiquetat com a , , , | Envia un comentari

GENT PER VALLDOREIX DENÚNCIA AL PRESIDENT DE L’EMD SR. JOSEP PUIG DAVANT EL SÍNDIC DE GREUGES

GENT PER VALLDOREIX DENÚNCIA AL PRESIDENT DE L’EMD SR. JOSEP PUIG (PDCAT) DAVANT EL SÍNDIC DE GREUGES PER HAVER ANIQUILAT EL CONSELL DE LA VILA DE VALLDOREIX, INCOMPLINT LA NORMATIVA

Ho vam denunciar en aquesta mateixa web el passat mes d’abril. Després vam
demanar explicacions a Puig per escrit el passat 4 de maig (Reg d’entrada a l’EMD
1831). 6 mesos més tard després de no haver rebut cap resposta hem portat
l’assumpte al Síndic de Greuges.
El Sr. Puig elimina el Consell de la Vila. Convoca els consells sectorials que vol i quan
vol saltant-se el que diu el Reglament. Ha aprovat el projecte de les obres en un tram
del Pg. del Nard (amb expropiacions), amb un cost previst de més d’1,5 milions d’€
un tema molt controvertit en el Consell sectorial de Mobilitat que a més va reclamar
un plantejament global de la mobilitat de la Vila. Però Puig tampoc hi assisteix. Ha
aprovat el Projecte d’urbanització de l’Av. Baixador, convocant a la reunió només als
veïns d’aquesta Avinguda (que no es precisament només un carrer veïnal),
assumptes que s’haurien d’haver tractat al Consell de la Vila.
Continua llegint

Publicat dins de Valldoreix | Etiquetat com a , , , | Envia un comentari

Pàrquing, Ajuntament i EMD

Des de Gent per Valldoreix compartim la opinió de Susanna Casta expressada al Cugatenc

L’altre dia vaig intentar aparcar al nou i flamant pàrquing que el senyor Puig ens ha fet a prop de l´estació per tal que els veïns puguem aparcar amb comoditat i no tenir que anar voltant pel barri a la recerca d’una plaça d’aparcament. Adoneu-vos que he utilitzat el terme “intentar”, que no aconseguir. Tal com vaig entrar vaig sortir. Aquesta és tota la meva experiència amb el nou pàrquing. Curta.

Us preguntareu per què aquest regal per als veïns de Valldoreix; per què, tenint un pàrquing just en front de l´estació, el senyor Puig ens ha muntat un altre. Generositat? Bona gestió? Pensareu. Doncs no, no és per cap d’aquestes raons. Els motius són uns altres.

Us faig cinc cèntims de la història i segueixo perquè no vull dedicar l’article a coses de les que ja no hi ha solució, “a lo hecho pecho”, com diuen alguns.

Nosaltres, o sigui els veïns de Valldoreix, teníem un pàrquing just davant de l’estació dels ferrocarrils, un bon pàrquing, amb bones places i quasi a dos passos de la porta del tren.

El terreny on és el pàrquing era nostre però ens van pintar unes ratlles blaves i tots sabem què signifiquen aquestes ratlles pintades a terra, oi? Doncs que els usuaris hem de pagar. Com ja sabeu, i sinó us ho dic jo, l’EMD de Valldoreix no té competències en la gestió del pàrquings o la zona blava, aquesta és una gestió en poder de l’Ajuntament de Sant Cugat. He de dir que mai s’ha cobrat res per l’ús del pàrquing, un pagament, no ens oblidem, que gestionaria l’Ajuntament. Més clar, l’Ajuntament recaptaria. Que no hi hagi pagament és una bona cosa per als veïns de Valldoreix, pensareu, doncs no, l´únic que provoca és un efecte crida que arriba fins a Sabadell i més enllà. Cada dia tenim caos al trànsit a les hores punta i els veïns de Valldoreix no podem accedir quasi bé mai a les places. Recordeu, terreny de l’EMD i gestió de l’Ajuntament.

L’EMD va vendre/permutar..? Resumint, va cedir el terreny a l’Ajuntament. La cessió es va fer dintre d’un conveni firmat per les dues administracions. D’una banda, l’EMD cedia el terreny on és el pàrquing i d’altra es quedava un parell de terrenys, que segons la meva opinió estan sobrevalorats, i una promesa de construcció d’habitatge protegit.

Gràcies a l’acció conjunta de l’oposició i de les associacions de Valldoreix s´ha paralitzat el projecte de l’estació fins nou avís, així que seria oportú i correcte que l’Ajuntament retornés el terreny a l’EMD amb brevetat. No sé, però tinc el pressentiment que hem perdut el pàrquing per sempre. Tant de bo m’equivoqui.

El govern de l’EMD veient els resultat de la gestió tan nefasta i la crispació dels veïns amb la corresponent pèrdua de suport, va decidir pensar en una solució. I pensant, pensant… va arribar a la conclusió que el millor seria arranjar un terreny de bones dimensions prop de l´estació. I així ho van fer. 500.000 euros més tard tenim un nou pàrquing. Un pàrquing que no podem gestionar com a tal perquè no tenim les competències, un pàrquing on els veïns de Valldoreix no tenim preferència per aparcar, per molt que el terreny sigui nostre i un pàrquing que ha multiplicat l’efecte crida en detriment dels que vivim al poble.

Crec que el més oportú seria arribar a un acord amb l’Ajuntament i que ens cedissin la competència amb una ampliació del conveni entre les dues administracions per poder gestionar el nou pàrquing i privilegiar, sota una petita aportació o gratuïtament, als veïns de Valldoreix. El que ja seria per tirar petards i coets és que l’Ajuntament cedís la competència per gestionar les zones blaves o les zones de pàrquing públic situades al territori de Valldoreix. Un moviment així seria una bona gestió per a tots els que vivim a Valldoreix, una gestió pròpia d’un govern madur, sensat i valent; preocupat per les necessitats de tots i totes, una gestió que es recordaria com un dels fets més importants de la Vila.

El no ja el tenim, oi? Llavors, per què no intentar-ho? A mi les respostes senzilles del tipus “és impossible” o “això no es fa” no me les he empassat mai. Si no s’ha fet mai doncs comencem nosaltres i anem a per totes.

Així que no us penseu que s’ha fet un pàrquing per facilitar-nos la vida sinó per complicar-nos-la una mica més. S´ha fet un pàrquing per a la gent de tot el Vallès.

Susanna Casta, veïna de Valldoreix

Continua llegint

Publicat dins de QUE PROPOSEM, Valldoreix | Etiquetat com a , | Envia un comentari

Demanem explicacions al President de l’EMD de Valldoreix per les darreres actuacions malmetent els parcs infantils de la Vila

El Govern (PDCAT) que presideix el Sr Josep Puig ha fet els darrers mesos una sèrie d’actuacions en tres parcs infantils pròxims a la Plaça Can Cadena, minorant l’espai d’un, destruint-ne un altreconstruint-ne un de nou en la mateixa zona. Tot això s’ha pagat amb diners públics. Ho hagués fet el Sr. Puig si ho hagués hagut de pagar de la seva butxaca?

  • Com es possible donar una autorització a un bar en un espai públic com és el Jardí d’ infants que hi ha a la cantonada Av. Mossèn C Verdaguer – Carrer de l’Espígol, prop de la plaça de l’Estació?

S’ha autoritzat  la instal·lació d’una terrassa de bar amb  taules, cadires i uns bidons en una part d’aquest parc infantil. S’Han retirat alguns bancs. S’han talat els arbustos que l’aïllaven del soroll i protegien els infants, per donar més visibilitat al Bar.  La poda pràcticament a ras de terra  s’ha fet precisament el pitjor mes de l’any. La llei prohibeix expressament fumar en “recintes de parcs infantils i àrees de joc per a la infància..” i suposem que hi ha d’haver altres limitacions pel que fa al consum d’alcohol. Qui ha de defensar els interessos dels nostres infants?

 

  • Quin sentit tenen les obres d’enderrocament dels jardins i del Parc infantil que hi havia entre l’Av Mas Fusté i la Ctra. de La Floresta al costat de la Plaça Can Cadena?

 

Recentment hi hem vist les màquines fent moviment de terres per tornar a plantar nova vegetació i el personal retirant els elements del Parc Infantil. Aquests jardins i els elements per jugar els infants fa pocs anys que l’EMD els va fer, i va millorar  la imatge d’entrada a la Vila afegint-hi  alguns elements pels nens i nenes. Despesa sobre despesa.

 

  • Vist això, quina justificació tenen les també recents obres d’instal·lació del nou Parc infantil al bosquet que hi ha entre la Ctra. de la Floresta i el Carrer Valldoreix, al costat de la Plaça Can cadena, si s’estan carregant  altres parcs infantils en la mateixa zona? .

 

Publicat dins de Valldoreix | Etiquetat com a , | Envia un comentari

Quan s’acabaran els despropòsits del Govern (PDCAT)  de  Valldoreix?

Decepció dels afectats per les Obres de re urbanització d’un tram de l’Av. Mas Fuster

Aquesta és la queixa que ens ha fet arribar, per la seva difusió, un veí i la d’altres persones que utilitzen aquesta via. Entenem que les obres als carrers demanden  paciència però ens parla de descoordinació, manca de previsió, de reobrir obra nova per fer-hi noves actuacions; de diferents amplades de les noves voreres, que fa allargar el seu acabament, i les molèsties. Serà per la manca de dedicació  o supervisió del President Puig a l’EMD?. Ell és el responsable de les Obres publiques, no pot ser desconeixement essent el propietari d’una empresa d’instal·lacions.

Escrit del veí  E.S. (24 de maig 2017):

“La majoria de veïns de 4 barris: Can Cadena,  de Can Enric la Miranda, Acualonga i Mas Fuster i d’altres barris que utilitzen aquesta via, amb centenars de vehicles, ens trobem afectats, des de fa vora de 4 mesos. Estem pràcticament incomunicats tenint que fer un  rodeig per poder accedir a casa.

Aquestes fotografies ens mostren com es troben les obres. Les dos primeres són del dissabte 20/5 a migdia i la tercera d’aquest dematí 24/5 (11,30h). El pare de la senyora que hi apareix es va trencar dues costelles d’una relliscada. Actualment tenim que seguir  passant com podem, dies amb el fang, entre la pols, i  sense saber per quina vorera hem de passar cada dia.

 

FOTO 1. Com es pot observar, en la vorera que ja es donava per acabada fa dies els postes continuen en el seu mateix emplaçament. Aleshores per poder fer el soterrament dels cables elèctrics, (que no sé si  ho havien previst) es va tindre que obrir de nou part del carrer, i la vorera  s’ha tingut que reobrir en diferents punts. Finalment ha quedat tan sols una mica més ampla (30cm), ¡inconcebible! En dos costats i en altres trams, la de  la dreta és de 3 metres d’amplada.

FOTO 2. Entrada a l’Av. Mas Fuster. La vorera que comença amb una amplada que de sobte es redueix a 1.30m i es troba sense enrajolar, a l’entrada es troba l’aparcament i els vehicles entren per on poden. A la botiga de pa del Forn del Racó, on mols comprem, se li esta causant un gran perjudici econòmic i molèsties a tots.

FOTO 3. Aquest mati, 24/5, com cada dia he passat entre aquest Mare Màgnum, procurant no relliscar i cercant la sortida.

 

El projecte. Es va evidenciar des d’un bon principi la manca de planificació i previsió en l’execució de les obres. Dóna la sensació que es ve actuant en gran mesura sobre la marxa, han refet trossos. Va començar molt lentament i ara tot son corredisses. I segons se’ns  va informar, encara n’hi ha per un més mes.  

La Pujada de l’Av. Mas Fuster tan sols fa uns 350 metres de llargada i 10m d’amplada, encara que després hi ha un segon tram pla fins la font.

 

Aquest es el clam del veïns, que som resignats, però tot té una paciència.”

Gent per Valldoreix / 24 maig 2017

Publicat dins de Valldoreix | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

La urbanització del Camí de la Salut en el barri del Monmany promoguda per l’EMD de Valldoreix

 Interès general o interessos particulars?

Ja vam mostrar el nostre desacord a la urbanització del Camí de la Salut (en diuen “arranjament”), que l’EMD està pagant amb els nostres diners considerant-la poc oportuna. Però el que vam trobar escandalós tal com vam denunciar és que l’import de les obres ja el va pagar per avançat el propietari de Can Monmany a Promusa quan aquesta societat municipal depenent de l’Ajuntament de St. Cugat li va comprar els terrenys que donen al Camí de la Salut. El contracte indicava que els diners anaven destinats a les futures obres d’urbanització del Camí. I ens preguntàvem: Com s’ha de gastar l’EMD uns diners que hauria de pagar Promusa? On han anat a parar els diners si no s’han utilitzat per pagar aquestes obres? No hem  tingut resposta satisfactòria.

També vam trobar preocupant que el Govern de l’EMD abans de decidir-ho no ho hagués consultat al veïnat pels problemes que pot comportar a Valldoreix, una Vila residencial, amb carrers estrets, fer una entrada/sortida a les autopistes que a més de ser utilitzada pels valldoreixencs pot afegir transit d’altres vehicles que vagin als diferents barris de St. Cugat o enllaçar els Túnels de Vallvidrera. I ens tornàvem a preguntar: És correcte que el President Sr. Josep Puig tiri endavant aquesta actuació sense consultar-la als veïns?

Ara, ha crescut la nostra preocupació quan casualment hem vist en un darrer TOT St Cugat un anunci d’un API sobre la venda d’una parcel·la al Monmany, i on darrera la fotografia s’hi veu la Masia, destacant com a una de les  excel·lències que “té una bona comunicació amb autopistes”. Es refereix al Camí de la Salut, que fins ara ha estat un camí de terra d’accés als camps i les zones verdes. Ens preguntem si a partir d’ara veurem altres anuncis de terrenys a vendre en la mateixa zona. Ens alerta veure una coincidència d’interessos particulars amb l’actuació pública, i això fa que ens preguntem:  Aquesta obra pública s’ha fet realment per l’interès general?

És cert que tantes notícies sobre irregularitats d’alguns governs convergents al llarg del temps ens posin en alerta.  I un partit polític pot canviar de nom però això pot ser pur maquillatge si manté les mateixes persones. I els membres dels governs municipals de Valldoreix, i els de St. Cugat, ho han estat de CIU/CDC,  i ara ho són del PDCAT. Els mateixos caps amb diferents barrets. Disculpin doncs els nostres recels.

Gent per Valldoreix / Maig 2017

 

Publicat dins de Notícies | Etiquetat com a , , , | Envia un comentari